• Search

Legal Advisor

Bij de CBCS is er een vacature ontstaan voor de functie van:

LEGAL ADVISOR

Divisieprofiel
De Legal & GRC Division is onder andere verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur en de afdelingen van de CBCS omtrent uiteenlopende juridische vraagstukken die voortvloeien uit de taken van de CBCS. Het doel van de functie Legal Advisor is het uitbrengen van juridisch advies, het uitvoeren van juridische toetsingen, het leveren van juridische bijdragen en overige ondersteuning en de grondige analyse van (complexe) juridische vraagstukken.

Werkzaamheden

 • Vanuit een juridische invalshoek adviezen geven ten aanzien van (complexe) juridische vraagstukken;
 • Het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoering geven aan beleid;
 • Het verrichten van inhoudelijke analyses en controles van contracten en andere juridische documenten;
 • Adviseren bij juridische vraagstukken omtrent personele zaken;
 • Adviseert en ondersteunt bij de beoordeling en besluitvorming van op te leggen boetes en dwangsommen;
 • Adviseert en ondersteunt bij de totstandkoming van bankrelevante wet- en regelgeving;
 • Het opstellen van concepten en/of volledige juridische producten op, waaronder brieven en contracten;
 • Behandelt bezwaarschriften die bij de CBCS zijn ingediend;
 • Het beheren van levenscyclus contracten en MOU’s.

Functie-eisen

U herkent uzelf in het volgende profiel:

 • Een gemotiveerde professional die verantwoordelijkheid neemt;
 • Doortastend, met een hoog doorzettingsvermogen, en resultaatgericht;
 • In staat om een complexe materie snel te doorgronden, te vertalen in heldere en scherpe analyses, standpunten te verdedigen en relaties open en constructief te houden;
 • Kan uitstekend samenwerken met interne en externe partijen en bezit zeer goede contactuele en communicatieve eigenschappen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.

Opleiding en werkervaring

 • Afgeronde WO-opleiding Algemeen Recht;
 • Kennis van de relevante rechtsgebieden;
 • Breedtekennis van de hoofdaandachtsgebieden binnen het centrale bankwezen en de onderlinge samenhang;
 • Minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.

Functionele Competenties

 • Oordeelsvorming
 • Organisatiebewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Probleem analytisch vermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Conceptueel denken
 • Nauwkeurigheid
 • Stressbestendigheid
 • Initiatief en inventiviteit
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Arbeidsvoorwaarden

 • Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform het Handboek Personeel CBCS.

Informatie

Voor meer informatie over de functie van Legal Advisor kunt u contact opnemen met mevrouw mr. G.S. de Sousa-Hollander, Divisiemanager Legal & GRC, op telefoonnummer (599-9) 434-5551 of per e-mail: hrm@centralbank.cw ter attentie van mevrouw de Sousa-Hollander.

Sollicitatie

Indien de functie van Legal Advisor u aanspreekt en u voldoet aan de bovengenoemde functie-eisen nodigen wij u graag uit om binnen 14 werkdagen te solliciteren per e-mail: hrm@centralbank.cw onder vermelding van vacature Legal Advisor.

Een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een assessment kan onderdeel vormen van de sollicitatieprocedure.

Last updated: 01.04.2022 11:04