• Search

Korte termijn effect van de opening en het operationeel worden van Sandals Resort op Curaçao | Maart 02-2022

View the Publication in:  (Dutch)

Inleiding
De minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) verzocht om met spoed de economische impact van de opening en het operationeel worden van het Sandals Resort in april 2022 in Curaçao door te rekenen. Gezien het korte tijdsbestek heeft de CBCS geen uitgebreid onderzoek kunnen doen naar de impact van de opening van het hotel. De analyse richt zich enkel op het korte-termijneffect op de BBP groei, de werkloosheid en de openbare financiën in 2022 en 2023.  

Mogelijke effecten van het resort voor de groei op de middellange termijn (waaronder een toename van het potentiële BBP) zijn buiten beschouwing gelaten. Voorts dient te worden opgemerkt dat de effecten van de investeringen van Sandals Resorts International (SRI) in het voormalige Santa Barbara Resort om het aantal hotelkamers uit te breiden en het hotel conform Sandals’ maatstaven in te richten al in het basisscenario zijn meegenomen.  

Last updated: 08.04.2022 09:04